Kush jemi ne?

Online Taxi ka filluar operimin më 28 mars 2019.
Pas një përvoje të gjatë në shërbime të transportit, më shumë se 15 vjeçare, kemi vendosur të hapim kompaninë tonë dhe përvojën e fituar ndër vite ta vëmë në shërbim të pasagjerëve.

Filozofia jonë është që të ofrojmë komoditetin maksimal gjatë udhëtimit, duke operuar me vetura të cilësisë së lartë dhe të njohura për komoditetin që ato ofrojnë. Gjithashtu edhe saktësia në kohë, në mënyrë që të jemi aty për pasagjerin atëherë kur i duhemi, duke i ofruar shërbimin më të mirë me një staf profesional me përvojë të gjatë të punës.

Në vitin 2021, flotës sonë të veturave iu është bashkangjitur edhe Taxi Victory, duke bashkuar forcat me të vetmin qëllim që pasagjerit t’i ofrojmë shërbimin më të mirë në kohën më të shpejtë.

Online Taxi bashkë me Taxi Victory momentalisht operojnë me 65 vetura, ndërsa në një të ardhme të afërt numri i veturave do të jetë 100.

Parimet e punës sonë

  • Vetura të kualitetit të lartë
  • Vetura të pastra 24/7
  • Shërbim profesional
  • Staf me përvojë të gjatë pune
  • Të saktë në kohë

Pikat tona të forta

Kualiteti i veturave
Kualiteti i shërbimit
Saktësia në kohë
Shërbimi 24/7

PARTNERËT TANË

Taxi Victory

Është partneri ynë në ofrimin e shërbimeve transportuese për pasagjerë, brenda qytetit dhe jashtë tij.

Online Rent a Car

Përvoja e jashtëzakonshme e Online Rent a Car na ka ndihmuar në ofrimin e shërbimeve kualitative në Online Taxi.

Online Auto Sallon

Mirret me shitblerjen e veturave, dhe si përvojë i shton vlerë shërbimeve të transportit që ne i ofrojmë në Online Taxi.

Online Autolarje

Është partneri ynë i cili përkujdeset për pastërtinë e veturave tona, element që i shton vlerë kualitetit të shërbimeve tona.

Online Freeshop

I vendosur pranë bazës së Online Taxi dhe Taxi Victory përmbush nevojat e komplet  stafit tonë.

Online Restaurant

I vendosur i vendosur pranë bazës së Online Taxi dhe Taxi Victory përmbush nevojat e komplet stafit tonë.